Algemene Voorwaarden Telefoon reparaties

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin PC Service-Boxtel als reparateur van consumenten- elektronica optreedt.

*Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten door de klant worden aangegeven. Pc Service-Boxtel onderzoekt enkel de functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is.

*Vochtschade dient altijd gemeld te worden door de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor verdere schade aan uw toestel(dat geleden heeft aan waterschade) die aangebracht is tijdens of na de reparatie/onderzoek.

*PC Service-Boxtel behandelt alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald. PC-Service-Boxtel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld, veroorzaakt door PC Service-Boxtel.

*De reparaties die wij uitvoeren vallen buiten de fabrieksgarantie van Apple, BlackBerry, Nokia, Samsung etc. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al is verlopen op het moment dat het toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij zelf nieuwe garantie omdat wij achter onze service staan.

*PC Service-Boxtel geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van een op de factuur gespecificeerde termijn op de reparatie (enkel het onderdeel dat vervangen is). Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie van PC Service-Boxtel vervalt wanneer de klant het toestel zelf demonteert of wanneer deze door een andere reparatiecentrum is geopend.

PC Service-Boxtel doet er alles aan om u een perfecte dienstverlening aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Door uw onvrede kenbaar te maken kunnen wij – samen met u – naar een oplossing zoeken. Zo kunnen wij onze kwaliteit van dienstverlening verder verbeteren.

Algemene voorwaarden laptop en computer reparatie

*Pc Service Boxtel aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid bij verlies van data tijdens reparatiewerkzaamheden.
De verantwoordelijkheid voor data back-ups ligt bij de gebruiker.

*Wanneer het apparaat niet te repareren is en de klant het na meerdere malen contact te hebben niet op komt halen, vernietigen wij na 1 maand dit apparaat.

*Back-ups worden opgeslagen op een beveiligde server, de back-ups worden na +- 7 dagen gewist van de server.

*Uw Adres gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand in een beveiligde cloud omgeving (deze omgeving voldoet aan de AVG wet.

Gegevens worden gebruikt om contact met u op te namen als de reparatie klaar is.